grafisk produktion

helheten sitter i detaljerna

Det grafiska språket är bra på att både förmedla känslor och budskap. Men det har också en viktig roll för att hålla ihop helheten i hur kunderna uppfattar er – oavsett om det är via produkten, på sociala medier eller i en annons i dagstidningen. Många av våra uppdrag inkluderar olika typer av grafiska produktioner. Allt från logotyper till kompletta visuella identiteter. Vi kan antingen utgå ifrån en redan existerande profil, eller backa bandet och sätta grundbultarna för en helt ny. 

01.

Logotyper, broschyrer och skyltar. Vi kan hjälpa till att ta fram digitala eller tryckfärdiga produktioner.

02.

visuell identitet

Dags för en uppfräschning av varumärket? Vi har lång erfarenhet att ta fram visuella identiteter och grafiska manualer.

kundcase

vännäs fastigheter

Vännäs Fastigheter är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs helt av Vännäs Kommun. Fastighetsbeståndet omfattar privata bostäder, industribyggnader, särskilda boenden samt butiks- och kontorslokaler. Utöver detta har man även ett antal dotterbolag där man bland annat erbjuder städtjänster.

Vårt uppdrag handlade om att skapa en broschyr som skall skickas ut till samtliga hyresgäster och beskriva de RUT-tjänster Vännäs Fastigheter erbjuder sina kunder.

kontakta oss

I
I
I

Johan Granström
Business developer

johan@majt.se

Sara Furberg
Content Creator

sara@majt.se

Annelie Knutsson
VD & Content manager

annelie@majt.se

Simon Hedberg
Startup Marketing

simon@majt.se

kontakta oss

I
I
I

Sara Furberg
Content Creator

sara@majt.se

kontakta oss

Simon
Hedberg

Startup Marketing
-
simon@majt.se

Simon
Hedberg

Startup Marketing
-
simon@majt.se

Simon
Hedberg

Startup Marketing
-
simon@majt.se

Simon
Hedberg

Startup Marketing
-
simon@majt.se

Simon
Hedberg

Startup Marketing
-
simon@majt.se

stäng!

I
I
I