Startup Marketing

Med ett utpräglat kundfokus stärker vi entreprenörer i deras arbete med att tydliggöra sitt erbjudande och nå ut till sin målgrupp.

Bakgrund

Teknikintensiva och innovativa bolag har ofta stort fokus på den produkt, tjänst eller metod som man skapar. Det är naturligt och bra men när det gäller att göra affärer utifrån den tekniska innovationen så krävs dock ett annat perspektiv. Det handlar om att sätta sig i kundens skor och aldrig släppa fokus på vad det är den försöker uppnå och hur det man skapar passar in i kundens verklighet.

Vi har en unik mix av teknisk förståelse, kommunikativa insikter och erfarenhet av praktiskt arbete i startups. Vi förstår att det som är sant idag inte behöver vara sant imorgon och anpassar vårt arbete efter er verklighet.

Kickstart

En bra start på ett mer fokuserat marknadsarbete. Med utgångspunkt i er affärsmodell skapas ökad insikt i er positionering och tydliga vägar framåt i marknadsarbetet.

Market ID

Vi hjälper dig att utveckla och sammanställa en marknadsöversikt som blir ett lättfattligt underlag för investerare och en god bas i både strategiskt och praktiskt marknadsarbete.

Sessions

Vi hjälper dig att klargöra ett tjänstekoncept och paketering så att det lättare kan kommuniceras och förstås av den önskade kundgruppen.

Agile Marketing

Vi hjälper dig att skala upp din verksamhet och stärka kundrelationer genom löpande marknadsföringsinsatser.

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Mio Umeå I Sociala Medier
Nail Design School I Sociala Medier
Electrolux Home I Sociala Medier

© 2019 MÄJT AB  |  Integritetspolicy

Med ♥ från Umeå, Västerbotten