Sociala Medier

Genom att etablera och drifta era sociala medier hjälper vi er att stärka kundrelationer och öka förtroendet för ert varumärke.

Bakgrund

En stor del av köpresan har flyttat online och majoriteten av konsumenterna använder sociala medier som en viktig referens i sitt beslutsfattande – direkt eller indirekt. Att aktivt driva sociala medier kräver dock engagemang, kunskap och tid. Med vår tjänst vill vi hjälpa fler företag att bygga sitt varumärke, stärka kunddialogen och inspirera befintliga och presumtiva kunder på sociala medier.

Erbjudande

MÄJT’s arbetsprocess bygger på att helt avlasta beställaren, men med bibehållen kontroll. Tillsammans formar vi en strategi och därefter tar MÄJT ansvar för att komma med förslag på aktiviteter, skapa innehåll, publicera, bevaka och följa upp.

En helhetslösning

Uppstart med affärsanalys

Strategi

Innehållsproduktion

Publicering

Närvaro för att besvara frågor och kommentarer

Uppföljning och utvärdering

Allt till ett fast pris per månad.

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Mio Umeå I Sociala Medier
Nail Design School I Sociala Medier
Electrolux Home I Sociala Medier

© 2019 MÄJT AB  |  Integritetspolicy

Med ♥ från Umeå, Västerbotten