Social Selling Toolbox

Med fokus på sociala nätverk och värdeskapande innehåll ger vi insikt och verktyg till säljavdelningar som vill arbeta effektivt i digitala kanaler.

Bakgrund

Social Selling är inte likställt med Sociala Medier, men nyttjar däremot plattformarnas kraft för att utveckla, vårda och fördjupa relationer med befintliga och presumtiva kunder. Undersökningar visar att 90 procent av köparna inte skulle ta ett kallt samtal, samtidigt som 75 procent säger att dom använder sociala medier i sitt beslutsfattande.

Faktum är att nio av tio beslutsfattare börjar sin beslutsprocess på internet, och att drygt 60 procent av beslutsprocessen sker innan kontakt med säljare – 60%! Är din säljorganisation redo för de förändringar som redan sker?

Erbjudande

Med hjälp av MÄJTs Social Selling Program, kan vi tillsammans skapa förutsättningar för ett effektivare och mer framgångsrikt säljarbete genom ökad förståelse, insikter och kompetens för hur Social Selling blir en del i säljarens verktygslåda.

MÄJT Social Selling
Program

Analys

Workshop

Coachning

Veckovisa
utmaningar

Uppföljning

Gemensamt
lärande

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Mio Umeå I Sociala Medier
Nail Design School I Sociala Medier
Electrolux Home I Sociala Medier

© 2019 MÄJT AB  |  Integritetspolicy

Med ♥ från Umeå, Västerbotten